Andre gratistjenester på nett er bokhylla.no og billedbokhylla.no.  Dette er bøker digitalisert av Nasjonalbiblioteket, hovedsakelig bøker utgitt t.o.m. år 2000.