Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Idrett, lag og organisasjoner

Karate

Eigersund idrettsråd

Eigersund idrettsråd skal arbeide for best mulige forhold for idretten innen idrettsrådets grenser. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom de ulike lagene, mellom lagene og kommunale myndigheter, og mellom lagene og idrettskretsen. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Svømming i Egersundshallen

Utleiepriser for idretts- og svømmehaller

Faste treningstider tildeles av kulturkontoret og følger skoleåret. Konkurranser, seriespill og andre arrangement i Egersundshallen og i Slettebø idrettshall avtales med driftsleder. Leie av gymsaler for enkelttimer avtales direkte med den aktuelle skolen.

unge syklister

Tilskudd kultur og idrett

Spillemidler – Kulturdepartementets tilskuddsordning til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, til kulturarenaer, og til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter.

Kulturkontoret, treningstider

Langtidsleie idrettshaller og gymsaler

Kulturkontoret står for tildeling av treningstider for kommunale haller og idrettsbaner. Disse kan det søkes på før første mai og tildelingen vil skje i samme måned. Tildelingsperioden følger skoleåret.