Brukerhjelpen

IKT-kontorets brukerstøttetjeneste er betjent alle virkedager kl 08.00 - 15.00 og gir 1. linje IKT-support til kommunens ansatte.

Hovedoppgaver

IKT-kontorets hovedoppgaver omfatter blant annet:

  • Drift og vedllikehold av utstyr og programvare
  • Nettverk-/kommunikasjonsløsninger
  • Brukerstøtte / Opplæring
  • Anskaffelser
  • Informasjonssikkerhet
  • Rådgivning
  • Planlegging og videreutvikling
  • Digitalisering