Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Mulighetskommunen

Egersund havn og sentrumKommunestyret er eier av omstillingsprosjektet, og Kommuneplanutvalget er satt som referansegruppe. Hovedmålet er å øke antall arbeidsplasser og redusere ledigheten.

 

Siste nyheter

Næring i havna

Handlingsplan 2020

Omstillingsplanen er det overordna styringsverktøyet i perioden for omstilling og beskriver innsatsområder, mål og ressursbruk for omstillingsarbeidet i Eigersund i perioden 2018-2023.

Bystuå

Bystuå

Bystuå på torget i Egersund, er en sosial møteplass hvor alle kan stikke innom for en god samtale, en kopp kaffe eller hvor du bare kan være for å slappe av i selskap med andre. Se hva som skjer utover våren her.

Prosjektstøtte

Prosjektstøtte

Målet med offentlige omstillingsbevilgninger er å styrke næringsgrunnlaget i kommunen. Det skal etableres lønnsomme arbeidsplasser, styrke utviklingsevnen, og midlene skal bidra til økt verdiskaping ved at næringsstrukturen i området blir bredere og mer robust.

Flyfoto

Handlingsplan 2019

Handlingsplanen er omstillingsstyret sitt verktøy for å prioritere, sette mål og definere ressursbruken til Muligheter I Eigersund. I planen er rammebudsjettet fordelt på innsatsområdene ut fra ressursbruk på bedriftsretta tilskudd, prosjektoppfølging og proaktivt (egen initiert) arbeid.

Egersund i omstilling

Omstillingsplan 2018 - 2023

Omstillingsplanen er det sentrale styringsdokumentet i omstillingsarbeidet og har et tidsperspektiv fra 2018 til 2023. Omstillingsplanen svarer på de utfordringer som ble avdekket i analysearbeidet gjennomført i startegi- og forankringsfasen. Planen beskriver de innsatsområdene som omstillingsstyret mener vil gi de 120 nye arbeidsplassene som er prosjektets mål.

På notpose Egersund Net

Handlingsplan 2018

Handlinsplanen er omstillingsstyret sitt overordna verktøy for å vurdere, prioritere og sette i gang tiltak og prosjekter. Den er basert på den overordna omstillingsplanen for 2018 - 2023 og det er tiltak for hver av de tre programområdene med beskrivelser og tiltak.

Kontakt

Besøksadresse

Lerviksgården
Nytorvet 9
4370 Egersund

Postadresse

Postboks 580
4379 Egersund

Ansatte

Kjersti Søyland Bye
Mulighetsutvikler - 51 46 80 65

Dag Kjetil Tonheim
Kommunalsjef samfunnsutvikling - 51 46 83 21