Nettstedet Anleggsregisteret.no anbefales for god veiledning og aktuelle publikasjoner. Det er også på dette nettstedet søknadsskjemaet skal fylles ut og sendes inn.

Lokal søknadsfrist

Den lokale søknadsfristen for spillemidler til idrett og fysisk aktivitet, løypetiltak og overnattingshytter er den 1. november hvert år. Den lokale søknadsfristen for spillemidler til kulturarenaer er den 1. april.

Alle søkere må ha søkt og mottatt forhåndsgodkjenning fra kommunen før det kan søkes om spillemidler, og før arbeidet med realisering av bygg kan starte.

Kontakt

Ved spørsmål kan en ta med kulturformidling ved Kristin Hovland.