Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vei og utemiljø

Miljøavdelingen i StrandgataHovedoppgavene er drift, renhold og vedlikehold av gate- og veinett, park- og grøntanlegg, nærmiljøanlegg, utendørs idrettsanlegg, friluftslivsområder og kirkegårder. Målet er å legge til rette for best mulig trafikkavvikling, og å gi plass og tilbud for egenaktivitet og naturopplevelse for flest mulig av kommunens innbyggere.

Tema: Lekeplasser og nærmiljøanlegg

Lekeplass-som-er-opprustet.jpgVi ønsker å gi god informasjon til publikum. Dette er viktig nå som vi står foran en satsning på lekeplassene. Mer..

Tema: Kommunale veier

Jernbaneovergang og vei.jpg Her finner du varige opplysninger om veidrift som omhandler våre kommunale veier i Eigersund. Mer..

Siste nyheter

Elveparken

Åpning av Elveparken

Feil eller mangler

Meld fra om feil eller mangler

Meld fra om feil eller mangler på våre anlegg, bygninger, kommunale veier, vann og avløp på skjemaet nederst på siden.

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsarbeide

Eigersund kommune er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage og skoleeier, som arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer.

Gatelys

Gatebelysning

Eigersund kommune har ansvar for veibelysningen på kommunale kjøreveier og turveier, samt et delansvar for fylkesveier og enkelte strekk på riksveinettet. Det er inngått en driftsavtale med Skina som har den faglige og praktiske oppfølgingen av anleggene.

Vinter på veiene

Brøyting og vinterdrift

Eigersund kommune har gjennom vintersesongen egen vinterberedskapsvakt. Dersom innbyggere har behov for å melde fra om behov for brøyting eller strøing utenfor ordinær arbeidstid kan de ta kontakt med kommunes vakttelefon.

Hekk

Trafikkfarlige hekker og busker

Du som har hage ut mot offentlig vei må bidra til at vegetasjonen fra din eiendom ikke skaper trafikkfarlige situasjoner. Trafikksikkerhet er også ditt ansvar.

Veinorm for Jæren

Veinorm for Jæren

Veinorm for Jæren er en felles kommunalteknisk norm for bygging av veier i de kommuner som deltar i normgruppen.

Norm For Utomhusanleg

Norm for utomhusanlegg i Sør-Rogaland

Norm for planlegging og etablering av parker, lekeplasser, friområder, torg og plasser samt skole- og barnehageanlegg i Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Time, Klepp, Eigersund og Hå

Kontakt

  • Telefon: 51 46 80 00

Besøksadresse

Lerviksgården, 2. etg.

Postadresse

Postboks 580
4379 Egersund

Driftsbase

Tengsareidveien 3

Ansatte:

Leif Terje Aamodt
Friluftsrådgiver - 51 46 83 23

Ove Efteland
Rådgiver - 90694519

Jørn Hansen
Rådgiver - 51 46 82 18

Anne-Torill Helland
Driftsleder - 95 84 46 30

Espen Johannessen
Rådgiver - 51 46 83 12

Trine Salvesen Røyneberg
Vannområdekoordinator - 47663389

Kari Richardson
Vei og utemiljøsjef - 51 46 82 19

Vinterberedskapsvakt Vinterberedskapsvakt
Vakthavende - 95127987