Følgende utleiepriser er fastsatt gjeldende fra 1. januar 2020. Utleieprisene er vedtatt av formannskapet, og skal indeksreguleres årlig.

 

Gymsal på skole

Utleie gymnastikksal ved skole Timepris Leie én ukentlig time pr halvår Dagsleie
Trening, øving, samlinger, konkurranser og klubbmesterskap for lokale lag og foreninger som kvalifiserer til idretts-/kulturmidler. Kr 0,- Kr. 0,- Kr. 1 050,- (Betales når arrangementet overstiger 8 timer.)
Lag, foreninger, bedriftsidrettslag og vennegrupper som ikke kvalifiserer til idretts-/kulturmidler. Private skoler og barnehager, barnebursdager og andre private enkeltarrangementer (Den enkelte skole vurderer hvorvidt arrangementet kan avholdes). Kr. 0,- for arrangementer der majoriteten er barn/ungdom opp til 18 år. Øvrige:   Kr. 100,- Kr. 2 000,- Kr. 1 050,- (Betales når arrangementet overstiger 8 timer.)
Konkurranser, seriespill, seminar, treningssamlinger, mesterskap, stevner og lignende, ut over ordinær treningstid, med deltagere fra andre kommuner. Kr. 320,- - Kr. 2 600,- (Betales når arrangementet overstiger 8 timer.)
Kommersielle leietakere. (Def: Der aktøren opererer i et marked for å skape fortjeneste.) Kr 420,- - Kr. 3 100,- (Betales når arrangementet overstiger 8 timer.)

 

Utleie idrettshall

Egersundshallen, Espelandshallen og Slettebø Idrettshall Timepris Leie én ukentlig time pr halvår Dagsleie
Trening, øving, samlinger, konkurranser og klubbmesterskap for lokale lag og foreninger som kvalifiserer til idretts-/kulturmidler. Kr. 0,- Kr. 0,- Kr. 1 050,- (Betales når arrangementet overstiger 6 timer.)
Lag, foreninger, bedriftsidrettslag og vennegrupper som ikke kvalifiserer til idretts-/kulturmidler, private skoler og barnehager, andre private enkeltarrangementer (Bygg og eiendomsforvaltningen og Kulturkontoret vurderer hvorvidt arrangementet kan avholdes). Kr. 0,- for arrangementer der majoriteten er barn/ungdom opp til 18 år. Øvrige:  Kr. 200,- Kr. 2 000,- Kr. 1 050,- (Betales når arrangementet overstiger 5 timer, 8 timer for barn/unge.)
Konkurranser, seriespill, seminar, treningssamlinger, mesterskap, stevner og lignende, ut over ordinær treningstid, med deltagere fra andre kommuner. Kr. 320,- - Kr. 2 050,- (Betales når arrangementet overstiger 7 timer.)
Kommersielle leietakere. (Def: Der aktøren opererer i et marked for å skape fortjeneste.) Kr 530,- - Kr. 3 600,- (Betales når arrangementet overstiger 7 timer.)

Kommersielle arrangementer

Kommunal billettavgift på kr. 30,- pr. solgte billett. For særskilte arrangementer kan dette etter søknad fravikes av Formannskapet.

 

Utleie svømmehall i Egersundshallen

  Timepris Leie én ukentlig time pr halvår Dagsleie
Trening, øving, samlinger, konkurranser og klubbmesterskap for lokale lag og foreninger som kvalifiserer til idretts-/kulturmidler. Kr. 0,-   Kr. 0,-   Kr. 1 050,- (Betales når arrangementet overstiger 8 timer.)
Lag og foreninger som ikke kvalifiserer til idretts-/kulturmidler, private skoler og barnehager, andre private enkeltarrangementer (Bygg og eiendomsforvaltningen og Kulturkontoret vurderer hvorvidt arrangementet kan avholdes). Kr. 320,-   Kr. 3 000,-   -
Konkurranser, seriespill, seminar, treningssamlinger, mesterskap, stevner og lignende, ut over ordinær treningstid, med deltagere fra andre kommuner. Kr. 420,-   - Kr. 3 100,- (Betales når arrangementet overstiger 8 timer)
Kommersielle leietakere. Kr. 640,- Kr. 6 000,- Kr. 4 100,-

 

Utleie svømmehallen på Slettebø

  Timepris Leie én ukentlig time pr halvår Dagsleie
Trening, øving, samlinger, konkurranser og klubbmesterskap for lokale lag og foreninger som kvalifiserer til idretts-/kulturmidler. Kr. 0,- Kr. 0,- Kr. 1 050,- (Betales når arrangementet overstiger 8 timer.)
Lag og foreninger som ikke kvalifiserer til idretts-/kulturmidler, private skoler og barnehager, andre private enkeltarrangementer, samt interkommunale tiltak (Bygg og eiendomsforvaltningen og Kulturkontoret vurderer hvorvidt arrangementet kan avholdes). Kr. 320,- Kr. 3 000,- -
Kommunale tiltak, foresatte med barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Kr. 0,- Kr. 0,- Kr. 0,-
Kommersielle leietakere. Kr. 640,- Kr. 6 000,- -

 

Svømmehallen ved Lagård ungdomsskole

  Timepris Leie én ukentlig time pr halvår Dagsleie
Trening, øving, samlinger, konkurranser og klubbmesterskap for lokale lag og foreninger som kvalifiserer til idretts-/kulturmidler. Kr. 0,-   Kr. 0,-   Kr. 1 050,- (Betales når arrangementet overstiger 8 timer.)  
Lag og foreninger som ikke kvalifiserer til idretts-/kulturmidler, private skoler og barnehager, andre private enkeltarrangementer, samt interkommunale tiltak (Bygg og eiendomsforvaltningen og Kulturkontoret vurderer hvorvidt arrangementet kan avholdes). Kr. 320,-   Kr. 3 000,-   -